Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2019 

                               

1. Ordre
Der kan afgives ordrer til Frellsen på følgende måder:

Telefon 4675 5300

Mail ordre@frellsen.dk

Webshop  www.frellsen.dk

Vores åbningstider er: 

Mandag – torsdag      kl. 8.00-16.00

Fredag                        kl. 8.00-14.00

Udenfor normal åbningstid kan der afgives ordre på mail ordre@frellsen.dk - Husk at oplyse kundenummer. Eller på vores webshop. Webshop kræver oprettelse, kontakt os pr. telefon eller mail for at blive oprettet.

2. Levering
Nærmere betingelser for levering aftales separat.

Vi leverer i det meste af Danmark med vores egne chauffører. Såfremt levering ikke er mulig med vores egne chauffører sker levering med fragtmand, her gælder, at der ikke bliver udleveret varer uden modtagerens underskrift. Før kvittering, påhviler det kunden, at sikre sig, at varen er ubeskadiget samt antal og indhold er korrekt. Er der uoverensstemmelse i antal og/eller indhold skal dette påføres fragtbrev eller følgeseddel.

Aftales det, at varer kan sættes uden underskrift / kvittering, er det for købers regning og risiko. Eventuelle mangler eller beskadigelser hæfter køber selv.

Ordrer under aftalt minimum pålægges ekspeditionsgebyr. Ved levering af hele paller, faktureres pallen, hvis Frellsen ikke får bytte palle med retur.

På varme sommerdage kan vi ikke garantere levering af chokolade (varmefølsomme varer).

2.1 Leveringstid

Vi kører faste ruter med vores egne salgschauffører, levering af varer sker mellem kl. 8.00 til kl. 16.00 med mindre andet er aftalt. Vi kan ikke garantere tidsbestemt levering.

Ordrer til Bornholm og øvrige danske øer sendes med fragtmand og der må typisk forventes 2 leveringsdage efter ordreafgivelse.

For Bestillingsvarer, produktionsvarer og varer der fremstilles efter ordre, gælder særlige regler for levering, disse aftales separat.

3. Betalingsbetingelser

Netto 14 dage.
Vi forbeholder os ret til at kræve betaling før levering, samt ændre i eksisterende betalingsbetingelser.

3.1 Betaling

Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Indbetaling kan foretages på fakturaens FIK–kode (Betalings ID), bank 9173 2157926 eller mobilepay 935217 (med angivelse af faktura-, ordre- eller kunde nummer)

Det er muligt at tilmelde sig til PBS betaling.

Leverede varer forbliver Frellsen’s ejendom indtil fakturaen er betalt.

3.2 Manglende betaling

Ved manglende rettidig betaling, opkræves rykkergebyr på      kr. 100,-  Vi forbeholder os retten til at tilbageholde varelevering og forudbetalt service indtil forfalden saldo er os i hænde.

3.3 Inkasso

Inkasso foregår i henhold til dansk lov og ved dansk domstol. Det gælder også for udenlandske kunder. Omkostninger i forbindelse med inkasso afholdes af kunden.

4. Forsinkelser

Frellsen kan ikke holdes ansvarlig for forsinkede leveringer der skyldes force majeure, arbejdskonflikt, eller enhver anden omstændighed – som parterne ikke er herre over.

Frellsen vil i videst mulig omfang sørge for levering hurtigst muligt.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Skal anmeldes hurtigst muligt til kundeservice og ikke senere end 7 dage efter modtagelse af varerne.

5.1 Returret

Såfremt man ønsker at returnere varer, kontaktes kundeservice, hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelsen. Varerne må ikke være taget i brug, ødelagte eller kartoner brudt op. Varerne skal returneres i samme stand, som de blev leveret.

OBS: Der gælder særlige regler for chokolade og bestillingsvarer, der har begrænset returret.

6 Maskiner

Ved maskiner forstås: kaffemaskiner, bryganlæg, friskbryg-automater, instantmaskiner, espressomaskiner, kaffekværne, juicemaskiner, koldtvandskølere, fødevareautomater, vandbehandlingsfiltre m.m.

6.1 Garanti på maskiner og automater

Der yderes garanti på nye maskiner og løsninger. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl og dækker såvel reservedele som arbejdsløn. Garantiperioden er 1 år fra

leveringsdatoen. Reparation eller ombytning udføres kun indenfor normal arbejdstid. Beslutning om, hvorvidt der skal ske reparation eller ombytning er Frellsen's.

Garantien bortfalder når følgende gør sig gældende:

- manglende vedligeholdelse, rengøring og afkalkning

- fejlagtig betjening

- overbelastning eller andet misbrug

- ukorrekt opstilling og tilslutning

- ved udefrakommende påvirkninger som brand, lynnedslag, spændings-variationer, strømafbrydelse, manglende vandtryk, tilkalkning, vandskade, tilstoppet afløb, o.a.

- endvidere bortfalder garantien, såfremt der udføres arbejde, herunder service på det installerede af andre end de, der anvises af Frellsen.

6.2 Lån/leje af maskiner

Vi udlåner og udlejer vores maskiner. Der er forskellige forhold der gør sig gældende alt efter hvilken løsning der vælges. Nedenstående gælder uanset udlån/leje (Herefter benævnt: ”Udlånte”). Låntager skal til enhver tid rengøre (incl. afkalke) udlånte maskiner. Udlånte maskiner skal holdes forsikret til nypris, ved brand, tyveri o.l., samt sikre at maskiner ikke lider overlast. Frellsen kan ikke, hverken overfor kunden eller tredjepart, gøres ansvarlig for driftstab eller forstyrrelser i forbindelse med skade, foranlediget af fejl eller uheld på maskiner, automater eller vandbehandlingsfiltre. Gulvafløb og aquastop/waterblock anbefales til maskiner med fast vandtilslutning.

Vi forbeholder os ret til at tage depositum på leje af maskiner: (minimum kr. 5000,-)

6.3 Udlån

Ved lån af maskiner, påhviler det låntager at rengøre, afkalke og vedligeholde maskiner. Eventuelle udlånte kander og tragte, der går i stykker, erstattes af låntager.

Maskiner forbliver vores ejendom og må kun flyttes til anden adresse efter skriftlig aftale.

Udlån er betinget af, at der benyttes Frellsen produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe produkter ved Frellsen, er det kundens ansvar at informere Frellsen omkring de ændrede forudsætninger. Frellsen forbeholder sig ret til at fakturere for perioder, hvor der ikke har været forbrug af Frellsen produkter på maskinen. Ved udlån af vandfilter betales forud for regenerering/patron.

6.4 Leje

Ved leje af maskiner, påhviler det låntager at rengøre, afkalke og vedligeholde maskiner. Eventuelle udlånte kander og tragte, der går i stykker, erstattes af låntager til ny pris.

Maskiner forbliver vores ejendom og må kun flyttes til anden adresse efter skriftlig aftale.

Leje med serviceaftale er betinget af at der benyttes Frellsen produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe produkter ved Frellsen, er det kundens ansvar at informere Frellsen omkring de ændrede forudsætninger. Frellsen forbeholder sig ret til at fakturere for perioder, hvor der ikke har været forbrug af Frellsen produkter på maskinen.

Serviceaftalen kan på lejemaskiner ikke opsiges i aftaleperioden.

6.6 Serviceaftale

Serviceaftale er betinget af at der benyttes Frellsen produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe produkter ved Frellsen, er det kundens ansvar at informere Frellsen omkring de ændrede forudsætninger. Frellsen forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Frellsen produkter på maskinen.

Serviceaftalen kan ved skriftlig henvendelse opsiges med et varsel på 3 måneder til udløbet af en periode. Frellsen kan dog opsige kontrakten uden varsel ved misligholdelse – herunder manglende betaling eller brud på kontraktens bestemmelser.

6.7 Prøveopsætning af maskiner

Prøveopsætning sker efter nærmere aftale. Fra tidspunktet, hvor maskinen er opsat og der er givet instruktion i brug af denne, er prøveperioden 14 dage. Foreligger der ikke en afgørelse inden for denne tidsfrist, faktureres der leje på 1.000,- kr. pr. påbegyndt uge. Lejen kan ved køb modregnes i evt. købspris.

6.8 Ophør af aftale

Udlånskontrakter kan skriftligt opsiges med dags varsel af låntager, og med 14 dages varsel af Frellsen. Ved leje fremgår opsigelsesvarsel af kontrakten. Frellsen kan dog opsige kontrakten uden varsel ved misligholdelse – herunder manglende betaling eller manglende køb af Frellsen produkter.

Udlån, leje og serviceaftaler er betinget af at der benyttes Frellsen produkter på maskinen/automaten. Ophører kunden med at købe produkter ved Frellsen, er det kundens ansvar at informere Frellsen omkring de ændrede forudsætninger. Frellsen forbeholder sig ret til at fakturere for perioder hvor der ikke har været forbrug af Frellsen produkter på maskinen.

6.9 Serviceafdeling

Frellsen har egen serviceafdeling, som udover opsætninger, også er med til at forebygge og afhjælpe evt. nedbrud. Serviceafdelingen kan kontaktes på tel.: 4675 7300. Ved kontakt skal der oplyses maskinens serienr., kundenummer, kontaktperson og problemets art. Herefter håndteres sagen så hurtigt som muligt.

7. Tilbud

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl i tilbud og andet materiale. Tilbud er, med mindre andet er angivet, gyldigt i løbende måned + 30 dage fra dato for tilbuddet.

8. Behandling af personoplysninger

Som kunde hos Frellsen, er man sikret, at ingen former for oplysninger vil blive overdraget til tredjepart. Vi overholder til enhver tid gældende lovgivning og krav fra myndighederne.

9. Ophavsret www.frellsen.dk

Tekst, fotos, grafik og øvrige illustrationer tilhører Frellsen og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres – eller på anden måde videredistribueres uden skriftlig aftale med Frellsen.