Her hos Frellsen har vi taget en beslutning for fremtiden..

Vi har på vegne af alle vores kunder truffet et valg om at gå mod 100% certificeret og projektbaseret kaffe. Målet er at nå de 100% i år 2025. Vores mål er at alt kaffen fra risteriet i Roskilde i fremtiden skal være certificeret.
 
Denne beslutning, er taget udfra tanken om, at vi med certificeringerne, vil kunne gøre den største forskel for kaffefarmere rundt om i verden, der er med til at producere kaffe til Frellsen. En certificering sikrer, at farmerne uddannes og der opbygges viden til at kunne plante og dyrke mere skånsomt. Til gavn for os alle.
 
I arbejdet med certificeringerne, har vi forskellige tiltag indenfor bæredygtighed, biodiversitet og ikke mindst CO2.
 

CO2 kortlægning

I en kortlægning af CO2 aftrykket pr. kg. kaffe, har vi taget udgangspunkt i Concitos* beregninger.

De punkter hvori der udledes mest CO2 er under forkultivering af landbrugsjord (arealbelastning når området går fra skov til kaffeplantage), under selve dyrkningen af kaffeplanten (gødning, forarbejdning og affaldshåndtering) og under transporten af kaffebønner til forskellige steder i verden. (Skibstransport og lastbil) 

*Danmarks Grønne tænketank

Vi ser på hele værdikæden fra bønne til kop

Hvad kan du forvente:

 

1. BÆREKRAFT- rapport hvert kvartal med jeres egne data om forbrug og CO2 aftryk.

2. Vi erstatter den konventionelle kaffe med certificeret kaffe - "BÆREKRAFT mod 100%"

3. Vi arbejder med "Scientific Based Target Initiatives" i forhold til at mindske Frellsens CO2 aftryk.

4. En leverandør du kan have tillid til, når det gælder kvalitet, ansvarlighed og grøn omstilling.


 

I Frellsen har vi forpligtet os til at reducere vores CO2 med 50% inden 2030

 

Følg os på LinkedIn for løbende opdateringer om BÆREKRAFT