Projekter Frellsen støtter

Fair Grounds Foundation

 

For hver solgt Frellsen- og Tea og Life te, støtter vi Fair Grounds Foundation, som i år bl.a. har oprettet bi projekter 16 forskellige steder på Sri Lanka. Bønderne får grundig oplæring i at passe bierne og høste honningen. Udover indkomsten fra te produktion, får de nu en ekstra indkomst i form af honning. Bierne er med til at forbedre te produktionen og hele biodiversiteten i områderne. 

MT. Elgon
Uganda

Vi er stolte over, at være en del af et projekt, der har til formål at forbedre økonomien for kaffebønder i Uganda. Projektet bliver ledet af organisationen Seniorer uden Grænser (SUG), som er en dansk organisation, der arbejder med 4 mål:
 
  • At forbedre livsbetingelserne for verdens fattige.
  • At bidrage til udvikling af civilsamfund i Ulande i Afrika, Sydøstasien og Mellemamerika, ved gennemførelse af udviklingsprojekter i tæt samarbejde med lokale organisationer.
  • At udvikle lokalbefolkningens innovative kompetencer gennem hjælp til selvhjælp.
  • At bidrage til opbygning af fundamentet til en bæredygtig udvikling.
 
 I samarbejde med SUG, støtter vi en række workshops og møder i Uganda, hvor lokale kaffebønder har mulighed for at lære mere om, hvordan de kan dyrke bæredygtige afgrøder. Når kaffebønderne samarbejder og vidensdeler, bruger de hinandens kompetencer og det skaber bedre resultater. I november 2023 besøgte vores direktør Henrik Frellsen projektet.

Skabe bedre resultater

Mange af kaffebønderne i Uganda er allerede dygtige til at dyrke flere afgrøder, men de har tidligere været afhængige af indtægterne fra kaffeproduktionen. Ved at samarbejde og udnytte hinandens viden kan de imidlertid blive mindre afhængige af kaffeproduktionen og skabe flere indtægtskilder.
Frellsen har støttet projektet i ca. 4 år nu og vi kan se en positiv indvirkning på kaffebøndernes liv og levevilkår i Uganda. Samarbejdet har givet bønderne en mere stabil og bæredygtig økonomi. Vi er stolte af, at være en del af dette projekt og vil fortsætte med at støtte lignende initiativer i fremtiden.


AfPEC

Et forskningsprojekt der startede op 1. april 2024. Der forskes i effekterne af skovlandbrug i forhold til  økosystemet og nærmiljøet i de områder, hvor der dyrkes landbrug på denne specielle måde. Der forskes i potentialet, hvis man omlægger produktionsformen, i forhold til at bekæmpe de to største globale trusler: klimaforandringer og tab af biodiversitet, som resulterer i sult og nød.

Følgende deltager i forskningen:

Århus Universitet

Makerere University

Københavns universitet

Seniore uden Grænser

Youth leading Environmental Change

Projektet er støttet af Danida og Frellsen