FAQ

1. Viser andelen af certificeret kaffe vores andel eller er det for alle kunder?

Frellsen kaffe har besluttet at gå mod 100% certificeret kaffe. Så selv om du ikke køber en certificeret kaffe, er vi i fuld gang med at erstatte indholdet med kaffer vi har købt certificeret. De oplyste tal er beregnet ud fra dine køb og er således lige præcis den andel af certificeret kaffe I har nydt og den forskel I har været med til at skabe.

2. Hvorfor er der ikke logo på kaffeposerne?

Køber man et 100% certificeret produkt (Økologisk, Fairtrade, Rainforest Alliance) vil der fortsat være logo på posen. For de øvrige produkter kan andelen være høj, men da de enkelte blandinger er sammensat af flere typer kaffe for at få den rette kvalitet, kan indholdet være sammensat af forskellige certificeringer, der kan variere over tid.  Derfor er der ikke certificerings logoer på mange af vores kaffer.

3. Hvorfor er (kan der være) forskellige certificeringer i den kaffe vi køber, når vi kun køber en slags kaffe?

Et af vores hovedprincipper er, at vi ønsker at gøre størst mulig forskel med vores indkøb af grønne kaffebønner, men også at vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Vores kaffer er sammensat af flere forskellige typer kaffe. Derfor køber vi certificeret kaffe hjem, hvor det passer bedst til det enkelte land / område.

Certificeringerne er sat forskelligt sammen og passer bedre nogle steder end andre. F.eks. har Brasilien en meget effektiv kaffeproduktion. Økologi reducerer udbyttet pr. areal, og da Brasilien producerer over 50% af alt kaffe, vil en nedgang i produktionen kræve meget store udvidelser af dyrkningsarealet. Det vil gå ud over naturen og biodiversiteten. I Brasilien køber vi derfor primært Rainforrest Alliance certificeret kaffe der har natur og biodiversitet i fokus.

Læs om sammenligning af certificeringer her 

4. Hvad viser diagrammet med ”Din kaffeløsnings CO2-Aftryk”?

Som virksomhed udleder Frellsen kaffe CO2. Både i forbindelse med vores egen produktion og service (Scope 1 & 2), men også igennem de råvarer og produkter vi køber hjem (Scope 3).

Vi har kortlagt vores egne CO2 tal og disse har vi dernæst fordelt i forhold til den samhandel vi har med dig som kunde.

  1. Produkter købt (ikke kun kaffe)
  2. Varelevering
  3. Servicebesøg
  4. Vores øvrige udledninger fordelt ud på omsætning

5. Kan man regne med tallene i CO2 rapporten?

Scope 1 & 2 CO2-tallene opgør vi efter SBTi standard og metode. De er en del af vores godkendte 2030 målsætning (Science Based Target initiativ)

Scope 3, produkter og råvares CO2 udledning ”Upstream”, er der større usikkerhed omkring. Vi satte som mål før 1. kvt. 2024 at kortlægge 85% af vores produkters volumen (kg). Vi har allerede nu kortlagt 90%.

Da kortlægning af produktionens CO2 fortsat er i opstartsfasen og vi handler med råvarer fra 3. verdenslande, har vi følgende prioritering:

  1. Egne beregninger (LCA)
  2. Leverandør data
  3. Anerkendte databaser (f.eks. CONCITO – den store klimadatabase)

CO2 tallene skal ses som det bedst tilgængelige udgangspunkt og som fremover vil blive mere detaljeret og korrekt.

6. Kan Bærekraft data bruges til vores ESG rapportering?

Det er et lovkrav at de største danske virksomheder fra 2024 udarbejder en ESG rapport (CSRD). De kommende år udbredes dette krav også til øvrige virksomheder. Frellsen kaffe er gået i gang med at kortlægge og klargøre vores ESG rapport.

Klima og CO2 ligger i Rapporterings afsnit B2 – Klima.

7. Hvem kontrollerer data?

Frellsen vil i forbindelse med vores årsregnskab for 2024, bede revisionen verificere vores ESG data.Vi efterlever anerkendte rapporteringsstandarder og metoder. (SBTi, CSRD m.m.)

ESG-området er forsat i sin opstart og ikke alle områder er dækket af færdige vejledninger. Hos Frellsen finder vi det vigtigt at komme i gang med at dele data – det er den korteste vej til forbedringer og viden.