Hvad betyder certificeringen?

Rainforrest Alliance

Bæredygtighed: Enestående fokus på beskyttelse af biodiversitet og bæredygtige landbrugs- og erhvervspraksisser, der bidrager til miljøbevarelse.

Ressourcer: Innovativ tilgang til at fremme bæredygtige levebrød og økonomisk diversificering for landbrugsfamilier.

Etik: Stærk betoning af gennemsigtighed i forsyningskæder, der sikrer ærlighed og troværdighed for forbrugere.

Sociale forhold: Omfattende støtte til lokale samfund gennem uddannelses- og træningsprogrammer, der fremmer bæredygtig udvikling.

Fairtrade

Bæredygtighed: Banebrydende inden for retfærdig handel, der sætter standarder for sociale og miljømæssige hensyn i international handel.

Ressourcer: Dedikation til at sikre retfærdige priser og betingelser, der beskytter producenters levebrød og fremmer bæredygtig produktion.

Etik: Stærk forpligtelse til at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre retfærdighed gennem hele forsyningskæden.

Sociale forhold: Betydelig indvirkning på forbedring af levevilkårene og samfundsudvikling i producentlande gennem Fairtrade-præmier.

NKG Verified

Bæredygtighed: Helhedsorienteret tilgang, der kombinerer miljømæssig bæredygtighed med socialt ansvar i kaffeproduktionen.

Ressourcer: Praktisk implementering af miljøvenlige landbrugspraksisser og ressourceeffektive metoder.

Etik: Fokus på etisk forsvarlig handel og respekt for arbejdstagernes rettigheder, der sikrer integritet i hele forsyningskæden.

Sociale forhold: Engageret i styrkelse af lokale samfund gennem investering i uddannelse, sundhed og infrastruktur.

Økologi

Bæredygtighed: Grundlæggende forpligtelse til miljømæssig bæredygtighed gennem økologiske landbrugspraksisser, der reducerer negativ påvirkning af naturen.

Ressourcer: Naturlig brug af ressourcer uden anvendelse af syntetiske pesticider og gødninger, hvilket beskytter jordens sundhed.

Etik: Høj standard for dyrevelfærd og etisk behandling af dyr i landbruget.

Sociale forhold: Fremme af bæredygtige samfund og lokal økonomisk udvikling gennem støtte til økologisk landbrug og forbrug.

Sammenfattende er hver certificering ledende inden for deres specifikke område, og de tilbyder unikke fordele og innovationer, der gør dem særligt gode inden for bæredygtighed, ressourcer, etik og sociale forhold. Disse certificeringer tjener som vigtige værktøjer for at støtte og fremme ansvarlig praksis i erhverv og landbrug på globalt plan.