• Levering 1-2 hverdage Levering 1-2 hverdage
  • Fri fragt ved køb over 500 kr. Fri fragt ved køb over 500 kr.

Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos I.M. Frellsen K/S

Disse generelle konkurrencevilkår gælder, medmindre andet er specifikt beskrevet i Frellsens konkrete konkurrencer.

Frellsen-konkurrencer er arrangeret af I.M. Frellsen K/S, Industrivej 14, DK-4000 Roskilde
CVR: 25340604

I nogle af I.M. Frellsen K/S konkurrencer ved lodtrækning, skal man være over 18 år for at kunne deltage. Børn kan derfor kun deltage med deres forældre. I.M. Frellsen K/S forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har til formål at markedsføre I.M. Frellsen K/S og være underholdende.
Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod I.M. Frellsen K/S.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. I.M Frellsen K/S forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event, på såvel Frellsen.dk som andre medier, som Frellsen anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrencer med 10 vindere eller færre.

Præmier der ikke er afhentet 2 uger efter de er vundet, forbliver I.M. Frellsen K/S ejendom.
I forbindelse med afhentning af præmier kan I.M. Frellsen K/S kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.
Ansatte i I.M. Frellsen K/S og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer.
Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor. 

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist, vil ikke komme i betragtning. Det er alene I.M. Frellsen K/S, der afgør om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. I en konkurrence hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder I.M. Frellsen K/S sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem.
I.M. Frellsen K/S kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i butikkerne, pr. telefon, e-mail, post etc.

I.M. Frellsen K/S kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. Frellsen.dk, kupon i katalog eller butikken, Facebook etc.
 

Konkurrencedeltagere accepterer, at I.M. Frellsen K/S må eksponere navn og by på Frellsens platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden vederlag.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter, og er ikke omfattet af reklamationsretten.
En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen er i besiddelse af gevinsten pga. overtrædelse af lovgivningen. ​

I.M. Frellsen K/S forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. I.M. Frellsen K/S ’s afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.
 
Privatlivspolitik gældende ved konkurrence i butik                                                                    
Denne privatlivspolitik dækker over vores behandling af dine personoplysninger, når du deltager i en konkurrence ved at udfylde en kupon eller lignende i vores fysiske butikker.
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Deltagelse i konkurrence, herunder udlodning af præmier og henvendelse til vinder(ne)
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vores interesse i at behandle dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder,  jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger herunder mail og tlf.nr.
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Vores samarbejdspartner i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier 
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Med mindre du har sagt ”Ja tak” til vores nyhedsbrev.
 
Ved tilmelding af nyhedsbreve og konkurrencer
Deltagelse i konkurrencen sker ved tilmeldelse til nyhedsbrev i en Frellsen chokoladebutik eller på https://frellsen.dk/
Vinderne af konkurrencer trækkes tilfældigt blandt alle gyldige tilmeldelser til nyhedsbrevet i den pågældende konkurrenceperiode. Medmindre andet er tilkendegivet i den pågældende konkurrence.
I.M. Frellsen K/S står for forsendelsen af præmien.
Ved at give os dit samtykke, siger du ”Ja tak” til via elektronisk post (fx e-mail) at modtage vores nyhedsbreve med nyheder og særlige kampagner.
Samtidig giver du os tilladelse til at gemme og bruge oplysninger om dig. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet og tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata.
Facebook & Instagram
Deltagelse i Facebook og instagram-konkurrencer sker ved kommentar på opslaget, afhængig af hvad der konkret oplyses i opslaget.
Vinderen afgiver tilladelse til, at I.M. Frellsen K/S må bruge navn til at annoncere vinderen.
Vinderen kontaktes direkte på Facebook, og har 14 dage til at vende tilbage med adresseoplysninger, hvortil præmien skal sendes eller afhentes i en Frellsen chokolade butik.
Vinderen offentliggøres på Facebook-opslaget.
Vinderen udvælges ud fra en tilfældig udvælgelsesmetode, medmindre andet er angivet.
Konkurrencens ophør og andre specifikke konkurrencebetingelser vil være oplyst direkte i opslaget.
Konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Ved afvigelse af tilladelser og informationer gives disse til I.M. Frellsen K/S og ikke til Facebook.
-
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://frellsen.dk/kontakt
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Bemærk at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.
Ret til begrænsning af behandling.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.
 
 
Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.