FN'S 17 VERDENSMÅL

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter
alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe
fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og
bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke
institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig
udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne.
Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare
udviklingsresultater.
Hos Frellsen gør vi hvad vi kan for at bidrage.
Se længere nede hvilke verdensmål vi konkret arbejder med.

Disse er alle væsentlige resultater for opnåelsen af det mål, der blev fastsat i 2015-målene. Desværre er ekstrem hungersnød og underernæring fortsat en enorm barriere for udviklingen i mange lande.
 
795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Det er ofte en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.

 

Hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet har i de seneste to årtier fået andelen af underernærede mennesker i verden til at falde med næsten halvdelen.

Mange udviklingslande, som tidligere led af hungersnød og sult, kan nu opfylde de mest sårbare menneskers ernæringsmæssige behov. Central- og Østasien, Latinamerika og Caribien er regioner, der alle har gjort store fremskridt i udryddelsen af ekstrem hungersnød.

FN's verdensmål

 

  Frellsen bidrager til FN's verdensmål

 

  Verdensmål 2: Stop sult

 

  Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

 

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

FN's verdensmål

 

  Frellsen bidrager til FN's verdensmål

 

  Verdensmål 2: Stop sult

 

  Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V
i tager ansvar fra jord til bord

Hos Frellsen kaffe tager vi ansvar – fra jord til bord.

Hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet har i de seneste to årtier fået andelen af underernærede mennesker i verden til at falde med næsten halvdelen. Mange udviklingslande, som tidligere led af hungersnød og sult, kan nu opfylde de mest sårbare menneskers ernæringsmæssige behov. Central- og Østasien, Latinamerika og Caribien er regioner, der alle har gjort store fremskridt i udryddelsen af ekstrem hungersnød.

Disse er alle væsentlige resultater for opnåelsen af det mål, der blev fastsat i 2015-målene. Desværre er ekstrem hungersnød og underernæring fortsat en enorm barriere for udviklingen i mange lande.