Bæredygtighed & samfundsansvar

Økologi & Fairtrade

Vi har fuldt dækkende kaffeløsning med økologi. Økologi er ud over et forbruger valg også en mindre miljøbelastning i de kaffeproducerende lande. De seneste 5 år er vores salg af økologi steget med 200 tons.

Mål 2: Stop sult

Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald. 

Frellsen & Fairtrade

Konsekvenserne af klimaforandringer er allerede hverdag –og bønderne arbejder hårdt for at tilpasse sig en ny virkelighed med omskifteligt og mere ekstreme vejr. Fairtrade hjælper bønderne gennem ny viden og tilpasning af dyrkningsmetoder.
Med Fairtrade-mærket på vores produkter arbejder vi for, at vores råvarer er produceret under ordentlige forhold for både mennesker og miljø.

Fairtrade hjælper bønderne med at introducere:

🌱🌱  Nye frøsorter.
🌴🌴   Skyggetræer.
💧💧     Cirkulære vandingsanlæg.
🗺🗺  GPS-trackingaf farme til at bekæmpe afskovning.
🌾🌾  Nye afgrøder der supplerer høsten.

Det er vigtigt at vi fortsat støtter udviklingen af en fair og bæredygtig råvareproduktion – til fordel for både mennesker og miljø.

MT. Elgon
Uganda

Frellsen deltager som partner med finansiering 
Projektet vil søge at forbedre Mt. Elgon kaffebønders økonomi med fler-afgrøde metoder og etablering af lokal vidensudveksling (selvhjælpsgrupper).
 
Hvis vi skal stoppe sult, skal vi starte med at betale bønder og arbejdere en fair pris. Små familielandbrug forsyner idag 70% af verdens befolkning med mad.
Derfor er det altafgørende, at vi forbedrer bøndernes levevilkår for at nå målet om ingen sult.
Fairtrades faste minimumspriser er med til at sikre mere stabile indkomster for verdens små familielandbrug og støtte dem i at opbygge robuste og bæredygtige virksomheder.

De bedste råvarer

Hos Frellsen går vi aldrig på kompromis med vores råvarer. Vi udvælger nøje råvarene fra specifikke leverandører, som kan indfrie vores krav til kvalitet og smag.

Økologi

Vi har fuldt dækkende kaffeløsning med økologi. Økologi er ud over et forbruger valg også en mindre miljøbelastning i de kaffeproducerende lande. De seneste 5 år er vores salg af økologi steget med 200 tons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V
i tager ansvar fra jord til bord

Hos Frellsen kaffe tager vi ansvar – fra jord til bord.

Kaffeplanterne er sarte og rammes hårdt af klimaforandringerne –højere temperaturer, udsving i nedbørsmængder og plantesygdomme truer kaffeproduktionen.
Derfor er Fairtrades Premium-tillæg ekstra vigtigt. Kaffebønderne modtager tillægget som et fast beløb oveni prisen for deres kaffe og kan eksempelvis investeres i uddannelse i metoder til at beskytte kaffeplanterne mod de nye vejrforhold.
Når du køber vores Fairtrade-mærkede kaffe, er du med til at skabe en bedre fremtid for verdens kaffebønder –og for din kaffe!