Chokolade
Kaffe

QPP - QUALITY PARTNER PROGRAM


qpp-5

Filosofien bag QPP-programmet, som støttes af Frellsen chokolade, er gennem et tæt engagement at forbedre chokoladens kvalitet samtidig med, livskvaliteten for Elfenbenskystens kakaobønder forbedres. 

 

Hvad står Quality Partner Program – Partnerskab i kvalitet (QPP) for?

Partnerskabet, iværksat af Barry Callebaut, er en ny form for vedvarende og ansvarlig partnerskab, som samler kooperativerne i Elfenbenskysten med det fælles mål gennem samhandel at forbedre bøndernes og deres familiers levestandard.

 

Hvordan virker programmet?

qpp-4

Programmet blev udviklet i 2008 med henblik på at tilbyde uddannelse i mere effektiv dyrkning af afgrøder, samtidig med at dyrkningen skal foregå på en mere miljøvenlig og bæredygtig måde. Bønderne lærer metoder til bedre kultivering af jorden, pasning af planterne, bedre sorteringsmetoder.

Ikke alene betyder den bedre kvalitet, at der opnås højere priser, men også det forbedrede udbytte af høsten giver en højere indtjening fra de samme dyrkede arealer samt bedre gæring og tørring. Disse arbejdsindsatser resulterer i en mere velsmagende og aromatisk afgrøde og dermed også i chokoladen, som fremstilles af denne kakao.

 

qpp-3

QPP – et komplet program

QPP-progammet yder bistand med henblik på at professionalisere kooperativerne ved hjælp af uddannelse i ledelse og regnskab. Dertil kommer QPPs finansiering af afgrøder gennem rentefrie lån og finansiering af kooperativernes kapitalinvesteringer i for eksempel lastbiler, lagerhaller og computere. Der er i øjeblikket 53 kooperativer i QPP-programmet, hvilket betyder deltagelse af ca. 40.000 bønder. Det er en god start, men der er stadig meget mere, der skal gøres både i Elfenbenskysten og i andre lande.

 

I dag går QPP endnu længere

Udover dyrkning af afgrøder medvirker QPP-programmet til bedre adgang til lægehjælp og drikkevand, idet der oprettes lægeklinikker og  bygges brønde. Programmet yder hjælp til børnenes skolegang, der bygges skoler, der er kampagner, som oplyser om vigtigheden af bedre uddannelse, så bønderne kan forstå de fordele, deres børn får ved at gå i skole.

 

qpp-peter….. og  Frellsen Chokolade hjælper til

Det er dyrt både at bygge og drive disse skoler, og derfor har Frellsen Chokolade besluttet at bruge en del af overskuddet til investering i QPP-programmets oprettelse og drift af grundskoler. På den måde får man ikke alene et af verdens fineste chokoladeprodukter ved køb af certificeret QPP chokolade, man bidrager også til forbedringen af bøndernes og deres familiers livskvalitet.

 

Skoleindvielse

Vi støtter dannelsen og driften af en grundskole i Bodjonou. Så nyd Frellsen chokoladens høje kvalitet i bevidstheden om, at kakaobøndernes og deres familiers livskvalitet forbedres. Tak!

 QPP i en nøddeskal 

 

  • Mere end en trediedel af verdens kakao kommer fra Elfenbenskysten

  • 53 kooperativer i Elfenbenskysten har meldt sig ind i QPP

  • Disse kooperativer repræsenterer ca. 40.000 kakaobønder

  • 60.000 tons certificeret QPP kakao blev høstet i 2010

  • Siden 2008 er den procentdel af kakaobønner, som klassificeres som ”superior quality”, steget fra 11% til 45%.

  • QPP yder uddannelse i mere effektiv og bæredygtig dyrkning

  • QPP yder rentefrie lån, så bønderne kan investere i det nødvendige udstyr og få uddannelse i  dyrkning af den bedste kakao.

  • QPP organiserer kampagner rettet mod vigtigheden af børnenes skolegang og uddannelse.

 

Gå ind på http://www.qualitypartnerprogram.com for at læse mere om QPP-programmets aktuelle aktiviteter og projekter.

 

I.M. Frellsen K/S. | Industrivej 14, 4000 Roskilde | Chokolade tlf. 46 75 53 00 | Kaffe tlf. 46 75 73 00 | CVR nr: 25340604